CFO 2023

III Forum

CFO STRATEGIES

Secure. Optymize. Develop.

10-11 maja 2023 r. | Warszawa

PROPOZYCJE PROGRAMOWE

1# WYZWANIE:
PLANOWANIE, ZAPEWNIANIE RENTOWNOŚCI I ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

Kompleksowe scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej – gdzie jesteśmy a dokąd zmierzamy – dyskusja z udziałem ekonomistów i CEO

Krzysztof Bajołek, Founder & CEO, WEARCO, BRANDBQ

Piotr Kuczyński, Analityk rynków finansowych, DOM INWESTYCYJNY XELION

Piotr Bujak, Head of Economic Research Department, Chief Economist, BANK PKO BP

Michał Gajkowski, Członek Zarządu, DOUGLAS

 • inflacja
 • polityka banków w zakresie finansowania
 • wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na sytuację w kraju

Gdy dotychczasowy sposób planowania budżetu i działań nie sprawdza się w obecnych warunkach

Małgorzata Sawko, Finance Director Poland, Ukraine & Baltics, Ferring Pharmaceuticals

 • szacowanie ryzyka związanego inflacją i kursem walut i zarządzanie nim
 • zmiany z ostatnich 2 lat w sposobie planowania i współpracy z innymi działami
 • budowa struktury kosztów i szukanie oszczędności

Jak zarządzać kapitałem obrotowym w czasach wysokiej inflacji i zmienności by zapewnić płynność finansową organizacji

Wojciech Marchlewski, Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych, INDYKPOL

 • zarządzanie zapasami
 • zarzadzanie należnościami
 • zarządzanie zobowiązaniami

Jak inwestycja w dobre narzędzia planistyczne i kontrolingowe wspiera CFO w zarządzaniu rentownością

Jerzy Glinka, Poland F&A Department Head, ANGELINI PHARMA

 • wybór narzędzi
 • badanie efektywności procesów
 • redukcja kosztów

Jak utrzymać rentowność organizacji w czasach wysokiej inflacji
– dyskusja panelowa

Paneliści:

Małgorzata Chudzik, Członek Zarządu, DAN CAKE POLONIA

Michał Kłonowski, CFO, BIOMED LUBLIN

Małgorzata Łuczak, CFO PL/CZ/SK/HU, FAURECIA


 • reagowanie na zmiany cen i zachowań konsumenta i kontrahentów
 • zachowanie balansu pomiędzy oczekiwaniami finansowymi pracowników a możliwościami organizacji
 • zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa

2# WYZWANIE:
WYKORZYSTANIE DANYCH I ZAPEWNIENIE ICH CYBERBEZPIECZEŃSTWA ORAZ OPTYMALIZOWANIE PROCESÓW

Jak mądrze inwestować w BI – aby zapewnić bezpieczeństwo i rozwój firmy

Jacek Dziuba, Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy, Doradca Podatkowy, BAKOMA

 • na co zwracać uwagę przy wyborze technologii lub narzędzi
 • jak optymalizować kosztowo proces inwestycji

Jakie dobrze wykorzystać dane, aby zapewnić organizacji wzrost biznesowy

Tomasz Mietiułka, CFO Central & Eastern Europe, UPFIELD

 • jak ustalić KPI i na ilu danych pracować
 • jakie kompetencje są niezbędne i jakich ludzi potrzebujemy do dobrej analizy danych
 • jak przekazywać trudne lub skomplikowane rekomendacje zarządowi

Dbanie o cyberbezpieczeństwo danych finansowych

Wojciech Wieroński, Retail CFO (FMCG, Pharma, CE), Członek Rady CIMA

 • jak budować w pracownikach świadomość zagrożeń i właściwych zachowań
 • jak bronimy się przed cyberatakiem
 • jak CFO współpracuje z działem IT w zakresie bezpieczeństwa danych

Jak przygotować się do integracji z KSeF
– dyskusja panelowa

 • odpowiednie zaplecze technologiczne i przygotowanie procedur
 • horyzont czasowy i czynniki wpływające na realizację projektu
 • testowanie systemu i obniżanie ryzyka kontroli

3# WYZWANIE:
DOSTOSOWANIE ORGANIZACJI DO WYMOGÓW REGULATORA

Wsparcie biznesu przez CFO w podążaniu za koncepcją zrównoważonego rozwoju organizacji

Karolina Puczyńska-Łada, Finance Director, SAINT-GOBAIN HPM

 • od czego zależy dobra współpraca CFO z CEO
 • ocena wdrażania ESG pod kątem opłacalności dla organizacji – szanse i zagrożenia
 • jak komunikować przed zarządem i w organizacji trudne tematy

Raportowanie ESG – projekt CFO czy całej organizacji
– dyskusja panelowa

Paneliści:

Agnieszka Głowacka, Group CFO, Wiceprezes Zarządu, ERBUD GROUP


Jan Starzyk, Dyrektor Finansowy, AUCHAN RETAIL POLSKA

 • jak się przygotować do raportowania ESG
 • potrzebne dane i kompetencje zespołu
 • porzyści dla organizacji z dobrego raportu ESG

Jak dostosować swój system podatkowy i księgowy do nadchodzącego obowiązku wystawiania e-faktur

 • określenie budżetu
 • mapowanie danych
 • modyfikacja własnego systemu czy rozwiązania zewnętrzne

Wpływ regulacji dotyczących przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu (AML) na działalność operacyjną przedsiębiorstw – dyskusja panelowa

 • ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy
 • weryfikacja klientów
 • kwestie sporne z klientami i regulatorami

4# WYZWANIE:
ROZWIJANIE ZESPOŁU DZIAŁU FINANSOWEGO I BUDOWANIE JEGO ZAANGAŻOWANIA

Jak stworzyć atrakcyjną ofertę dla kandydata do pracy w dziale finansowym

Grzegorz Komenda, Director Finance Poland & Baltic States, Philip Morris

 • model pracy
 • wachlarz benefitów
 • program rozwojowy

CFO jako lider zespołu

Izabela Jagosz-Kuchta, CFO, Cloud & Cognitive Software, IBM CENTRAL&EASTERN EUROPE

 • jakie są wyzwania i szanse przy zarządzaniu różnicami pokoleniowymi w dziale finansowym
 • jak zapobiegać odchodzeniu pracowników
 • jak komunikować złe informacje

Budowanie więzi w zespole działu finansowego pracującego w hybrydowym/zdalnym modelu pracy

Michał Kołomański, Vice President, Global FP&A COE, DISCOVERY

 • CFO jako lider zespołu
 • sposoby na integrację zespołu
 • atrakcyjna oferta dla pracownika

Jak stworzyć samodzielny i dobrze zgrany zespół działu finansowego – dyskusja panelowa

Paneliści:

Marcin Andziak, Head of Finance and Distribution, SERVIER

Dobrosława Snarska, Dyrektor Finansowy, ROCHSTAR

Wojciech Wieroński, Retail CFO (FMCG, Pharma, CE), Członek Rady CIMA

 • zarządzanie swoimi kompetencjami jako lidera i kompetencjami członków zespołu
 • budowanie zaangażowania i motywacji
 • współpraca z działem HR